Selasa, 12 Mac 2013

PROGRAM ZIARAH DAN BANTU

 En.Hashim mewakili YB Dato Hj Mohamad Satim Diman ADUN Selangor Kaw.N29 Sri Serdang menyampaikan sumbangan kapada En.Abdul Rahman dengan di saksikan oleh Angota Sukarelawan JKM Daerah Subang Jaya Sdra. Md Radhi.

Ziara Dan Bantu

Sumbangan Kerusi Roda Kapada Warga OKU En.Zaini Husin 
oleh YB Dato Hj Mohamad Satim Diman ADUN Selangor Kaw.Sri Serdang